Lưu trữ thẻ: lịch nghỉ lễ

HƯNG GIA VIỆT PLASTIC THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ 30/4-1/5/2022

Trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 30/4/2022 – 1/5/2022 Kỳ nghỉ lễ sẽ kéo