Lưu trữ thẻ: plastic hgv

Cuộc thi Plaspics Hunter – Dành cho những ai thích chụp ảnh và bảo vệ môi trường

Plaspics Hunter nhằm tìm kiếm 1.000 bức ảnh về rác thải nhựa để trao giải thưởng